Page title

Formuláre

279. Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb

Týmto formulárom poistenec nahlasuje všetky zmeny, ktoré nastali po podaní žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb.

Skupina príloh