Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kontakty – Informačno-poradenské centrum

Ak chcete položiť otázku, využite formulár pre otázky.

(POZOR! Neslúži na podávanie žiadostí o dávky ani čestných vyhlásení!)

 

formulár pre otázky  Zobraziť formulár

 

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov (GDPR). 

 

Informácie – DOMÁCE DÔCHODKY    (8.00 - 16.00 h)

pre volania zo zahraničia +421 906 171 931, +421 2 3247 1931

0800 123 123 (bezplatná linka - ak ste pracovali iba v SR )
(+ exekučné zrážky z dôchodkov / obdobia poistenia - zápočet rokov)

 

Informácie - ZAHRANIČNÉ DÔCHODKY (8.00 - 16.00 h)

pre volania zo zahraničia +421 906 171 965, +421 2 3247 1965

0800 500 599 (bezplatná linka - ak ste pracovali aj v zahraničí )

(+ exekučné zrážky z dôchodkov / obdobia poistenia - zápočet rokov)

 

Priama linka Pre volania zo zahraničia

Zahraničné dôchodky - 0906 171 020

+ 421 906 171 020

 
Informácie - UKRAJINA
Informácie a poradenstvo pre občanov z Ukrajiny
Tlmočenie v ukrajinskom jazyku
+421 907 528 654

 

Informácie – OSTATNÉ       (8.00 - 16.00 h)

pre volania zo zahraničia +421 906 171 989, +421 2 3247 1989

0906 171 989, 02 3247 1989

  1. nemocenské dávky a úrazové dávky
     (materské, nemocenské, ošetrovné, tehotenské)

  2. výber poistného
    (zamestnávatelia, SZČO, DPO, poistenci štátu)

  3. II. pilier

  4. práca v zahraničí

  5. dávka v nezamestnanosti a garančné poistenie

 

Informačno-poradenské centrum (informácie o dôchodkoch) má vstup z Ulice 29. augusta č. 8 v Bratislave.
Žiadosť o priznanie dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak potrebujete informácie o výplate dávok - nemocenských, úrazových, garančných, v nezamestnanosti (s výnimkou dôchodkových dávok a úrazových
rent), informácie o dlhu na poistnom, potvrdenie o výplate týchto dávok alebo o trvaní poistenia, kontaktujte priamo pobočky Sociálnej poisťovne.