Page title

Dodatočne zaplatiť poistné

Rozhodli ste sa dodatočne, že si chcete zaplatiť poistenie za obdobie štúdia?

Neplatil som poistné, ale chcel by som, aby sa mi dané obdobie započítalo. Mám možnosť doplatiť si poistenie aj spätne?

Text

Áno, ale urobiť tak môžete výlučne v prípade dôchodkového poistenia. Môžete tak spraviť kedykoľvek, dokonca aj vtedy, keď spisujete žiadosť o dôchodkovú dávku (poistenci využívajú túto možnosť, keď si chcú zvýšiť dôchodkovú dávku alebo získať dostatočné obdobie pre nárok na priznanie tejto dávky).

Za aké obdobie si môžem doplatiť poistenie?

Text

Doplatiť poistné môžete za obdobie od 1.1.2004 (resp. obdobia prerušenia dôchodkového poistenia od 1.1.2005), avšak výlučne za obdobie vymedzené zákonom.

Ako o doplatenie požiadam?

Text
  1. Vyplníte tlačivo Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie, k tlačivu je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy, prípadne diplom o ukončení školy, prípadne iné dokumenty preukazujúce rozhodné skutočnosti.
  2. Tlačivo s dokladmi predložíte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska.

Aká bude výška poistného, ktoré chcem doplatiť?

Text

Vymeriavací základ, z ktorého zaplatíte poistné na dôchodkové poistenie dodatočne, si určíte sám. Nemôže byť nižší ako minimálny vymeriavací základ a ani vyšší ako maximálny vymeriavací základ platný v roku, za ktorý sa poistné dopláca.

Dokedy musím poistenie zaplatiť?

Text

Pri dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie nie je stanovená splatnosť poistného. Sociálna poisťovňa ho nemôže predpísať ani vymáhať. Ale započítavať sa vám do dôchodku bude až odo dňa zaplatenia.