Page title

Požiadať o vyhotovenie potvrdenia o dôchodku (rôzne)

Pre daňové ako aj iné účely (napr. bezplatné cestovanie vlakom) môžete potrebovať potvrdenie týkajúce sa vášho dôchodku. Takéto potvrdenia vydáva na požiadanie Sociálna poisťovňa a jej pobočky.

Ktoré potvrdenia o dôchodku vydáva Sociálna poisťovňa?

Text

Sociálna poisťovňa vydáva nasledujúce potvrdenia:

 • o podaní žiadosti o dôchodok,
 • o poberaní dôchodku s aktuálnou sumou dôchodku,
 • o poberaní dôchodku bez uvedenia sumy dôchodku ,
 • o poberaní dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok,
 • o vyplatených dôchodkových dávkach za určité obdobie,
 • o nepoberaní dôchodku,
 • o dátume priznania dôchodku,
 • o výške 13. dôchodku,
 • o rozpise exekučných zrážok z dôchodku,
 • o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách.

   

Ako požiadať o vyhotovenie potvrdenia?

1

Ktoré potvrdenie o dôchodku potrebujem?

Ujasnite si, o ktoré potvrdenie chcete požiadať.

2

O vyhotovenie potvrdenia požiadate niektorým z nasledujúcich spôsobov

3

Pri podávaní žiadosti môžete využiť aj formulár

4

Potvrdenie si prevezmete