Page title

Oznámiť zmenu zamestnávateľa

Mám Sociálnej poisťovni oznámiť zmenu zamestnávateľa?

Text

Nie. Ak ste zmenili zamestnávateľa, nemusíte to oznamovať Sociálnej poisťovni.

Ako sa Sociálna poisťovňa dozvie, že mám nového zamestnávateľa?

Text

Pri ukončení pracovného pomeru (alebo iného vzťahu s príjmami zo závislej činnosti) vás musí váš zamestnávateľ odhlásiť z registra poistencov. Urobí tak do ôsmich dní od skončenia zamestnaneckého pomeru s vami.

Ak sa znovu zamestnáte, váš nový zamestnávateľ vás musí opäť prihlásiť ako zamestnanca. Urobí to najneskôr pred začatím výkonu vašej činnosti.

DOBRÁ RADA:
Obsah

Odporúčame vám nahlásiť vznik nového zamestnania iba v prípade, že ste po ukončení zamestnania poberali dávku v nezamestnanosti a podporné obdobie sa vám ešte neskončilo

Text

V momente vzniku nového zamestnania už nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti, preto by ste mali tento stav nahlásiť poisťovni do ôsmich dní po nástupe do práce, aby ste neskôr nemuseli dávku vracať (v prípade, že by bola vyplatená za obdobie po vašom nástupe do zamestnania). Zmenu môžete nahlásiť telefonicky.