Page title

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia

Čo je dávka v nezamestnanosti (EÚ)?

Text

Uplatnenie nároku na dávku v nezamestnanosti po skončení zárobkovej činnosti na území iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (do 31.12.2020) sa riadi nielen zákonom o sociálnom poistení, ale aj platnou európskou legislatívou. Občanovi má zabezpečiť príjem po strate zamestnania v krajinách EÚ.

Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Text

Nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne, ak spĺňate nasledovné podmienky:

  • ste nezamestnanou osobou po skončení zamestnania na území iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie alebo Severného Írska (do 31.12.2020) a
  • spĺňate všetky podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti podľa slovenskej legislatívy.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

To, že spĺňate podmienky nároku na dávku v jednom štáte EÚ, neznamená, že vám dávka v nezamestnanosti bude automaticky priznaná aj v inom členskom štáte EÚ.

Text

Upozorňujeme, že ak ste začali pracovať v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska po 1.1.2021, v prípade skončenia tohto zamestnania a uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, toto obdobie vám nemôže byť zhodnotené na základe dohody o obchode a spolupráci, ktoré upravuje vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom po 1.1.2021.

Ako postupovať ?

Text

Ak ste sa stali nezamestnanou osobou po skončení zamestnania na území iného členského štátu EÚ, nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnite prioritne v danom štáte, teda v štáte vášho posledného zamestnania.

Čo tým získate?

  • celý proces bude rýchlejší a jednoduchší,
  • štát posledného zamestnania má k dispozícii aktuálne informácie o vašom poslednom zamestnaní/poistení, a ak to bude potrebné, vyžiada si informácie aj o zamestnaní/poistení z iného členského štátu EÚ,
  • ak v štáte vášho posledného zamestnania splníte podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, dávka sa vám prizná,
  • ak sa vám dávka prizná a vy si chcete hľadať prácu na území iného členského štátu EÚ, dávku si môžete preniesť – exportovať do iného členského štátu EÚ, napr. aj na územie Slovenska (pozri Export dávky v nezamestnanosti na územie Slovenska, Export dávky v nezamestnanosti zo Slovenska na územie iného štátu EÚ).
Text