Page title

Ako požiadať o jednorazové vyrovnanie

Čo je jednorazové vyrovnanie?

Text

Jednorazové vyrovnanie je dávka pre zamestnanca poskytovaná z úrazového poistenia zamestnávateľa. V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania môžete dostať túto dávku, ak pokles pracovnej schopnosti dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.

Mám nárok na jednorazové vyrovnanie?

Text

Na jednorazové vyrovnanie máte nárok, ak:

  • v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania došlo k poklesu vašej pracovnej schopnosti najmenej o 10 % a najviac o 40 %,
  • vám zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemáte nárok na starobný dôchodok a máte pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % alebo
  • vám nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, a máte pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.  

Ako požiadam o jednorazové vyrovnanie?

Text

O túto úrazovú dávku žiadate Žiadosťou o priznanie jednorazového vyrovnania v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE.