Page title

Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 7. 2023

Text

Dôchodkové dávky sa zvyšujú o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Po zadaní vstupných údajov zistíte, aká bude suma zvýšenia dôchodku, ktorý poberáte.

Text

 

Návod na vyplnenie - ak poberáte:

  • starobný alebo invalidný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku, zadávajte sumu dôchodku bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku,
  • dôchodok, z ktorého sa vykonávajú exekučné zrážky, zadávajte sumu dôchodku vrátane sumy exekučnej zrážky,
  • príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie [1], zadávajte sumu dôchodku bez sumy príspevku účastníka národného boja za oslobodenie

Ak vám Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku a vypočítaná suma dôchodku po valorizácii je nižšia ako garantovaná suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému obdobiu dôchodkového poistenia, bude vám naďalej aj po valorizácii dôchodku od 1. júla 2023 vyplácaná garantovaná suma minimálneho dôchodku. Vyplácaná suma dôchodku sa nezvýši, ak suma dôchodku po valorizácii je nižšia ako garantovaná suma minimálneho dôchodku.

Kalkulačka má informatívny charakter.

O sume zvýšenia dôchodku od 1. júla 2023 vás bude Sociálna poisťovňa informovať (rozhodnutím o zvýšení dôchodku).

Vypočítané sumy sú zaokrúhlené na 10 eurocentov nahor.

[1] Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.