Page title

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa evidovať viacero analytických údajov, zamestnávateľom pribudnú povinnosti

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík (ďalej len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme. V tejto súvislosti pribudnú zamestnávateľom niektoré nové povinnosti.

 

Od 1. januára 2023  bude zamestnávateľ povinný:

 

  • viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca (číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah pracovného času, počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za mesiac, číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce),
  • uviesť pri prihlásení svojho zamestnanca na Registračnom liste FO  - prihláška: číselný kód miesta výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej prácea v prípade ak dôjde k zmene uvedených údajov nahlásiť ich zmenu na Registračnom liste FO  - zmena,
  • uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného  - pri každom podaní výkazu (pri mesačnom výkaze je to mesačná periodicita) počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac,
  • oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov  Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na Registračnom liste FO -zmena v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného  za mesiac január 2023.