Page title

Potravinári a odvodová úľava: Európska komisia schválila schému štátnej pomoci, čaká sa na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Následne Sociálna poisťovňa zverejní postup uplatnenia odvodovej úľavy v praxi

Európska komisia schválila pre potravinárov schému štátnej pomoci vo výške 70 mil. eur, prostredníctvom ktorej si budú môcť dotknuté subjekty uplatniť odvodovú úľavu na poistnom za svojich zamestnancov. Urobiť tak budú môcť až po jej zverejnení v Obchodnom vestníku a následnom zverejnení postupov jej uplatnenia v elektronických službách Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa bude potravinárov o presných krokoch včas informovať v najbližších dňoch. Dovtedy si môžu dotknuté subjekty v potravinárstve skontrolovať svoj SK NACE kód vo svojom účte v eSlužbách Sociálnej poisťovne. 

Postupy potravinárov pri platení poistného sa zatiaľ nemenia

Zatiaľ naďalej platí, aby si dotknuté subjekty nemenili svoje mzdové softvéry a platili odvody za zamestnancov v rovnakej výške ako pred 1. augustom 2023. Presný postup, ako budú pri uplatňovaní odvodovej úľavy postupovať, zverejní Sociálna poisťovňa hneď ako bude schéma zverejnená v Obchodnom vestníku a ako ju zapracuje do svojich informačných systémov. Informácie o postupoch pri uplatňovaní úľavy si potravinári následne nájdu v eSlužbách Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa ubezpečuje dotknuté subjekty, že o odvodovú úľavu za mesiace august a september neprídu. Spôsob a postup uplatnenia zverejní v najbližších dňoch.