Page title

Sociálna poisťovňa zvyšuje starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 160 tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2023. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykoná automaticky, nie je potrebné oň žiadať. Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení písomnú informáciu. Zvýšený dôchodok dostanú dotknutí poberatelia v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2024.

Pracujúcim dôchodcom, ktorí boli dôchodkovo poistení (teda pracovali) v roku 2023, Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši automaticky, bez osobitnej žiadosti. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodne v marci 2024 so spätnou platnosťou od 1. januára 2024. 

Prvýkrát bude zvýšená suma dôchodku pracujúcim dôchodcom vyplatená vo výplatnom termíne v mesiaci apríl 2024 spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára 2024 do posledného dňa pred dňom splatnosti v mesiaci apríl.

Celkovo sa zvýšenie týka 160 189 dôchodcov. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate im Sociálna poisťovňa doručí poštou, a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku budú rozhodnutia zaslané do ich aktivovanej elektronickej schránky.