Page title

Zmena júnových výplatných termínov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty na zmenu júnových výplatných termínov. Sociálna poisťovňa tieto dávky patriace za mesiac jún 2023 vyplatí nasledovne:

  • renty s dátumom výplaty 1.  júna 2023 budú na výplatu poukázané dňa 1. júna 2023
  • renty s dátumom výplaty 2. až 5. júna 2023 budú na výplatu poukázané dňa 5. júna 2023
  • renty s dátumom výplaty 6. až 20. júna 2023 budú na výplatu poukázané dňa 7. júna 2023