Page title

Objednávky

Filtrovať obsah
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor Popis zoradiť podľa Popis Suma zoradiť podľa Suma Dátum zoradiť podľa Dátum Dodávateľ Podpísal
0241110026_2024

Objednávame u vás realizáciu požiadavky, na základe rozsudku NS SR k zmene v procese prihlasovania pohľadávok do dedičského konania a potreby úpravy služby pre Notársku komoru, ktorou sa poskytuje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie z JVP na základe požiadavky CR03/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA.

5 616,00€ s DPH 12.04.2024 DATALAN, a.s.
Krasovského 14,851 01,Bratislava 5
IČO: 35810734
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký
0241110025_2024

Objednávame u vás realizáciu požiadavky, súvisiacou s automatizáciou a elektronizáciou procesu vystavovania „Potvrdenia o zaplatenom poistnom pre JVP na základe požiadavky CR02/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA.

3 744,00€ s DPH 12.04.2024 DATALAN, a.s.
Krasovského 14,851 01,Bratislava 5
IČO: 35810734
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký
0241110024_2024

Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá na základe zmeny prednastaveného prehliadača v Sociálnej poisťovni umožní úpravy apli kácie ASSR v súvislosti s prechodom na internetový prehliadač MS EDGE na základe požiadavky CR01/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA.

6 864,00€ s DPH 12.04.2024 DATALAN, a.s.
Krasovského 14,851 01,Bratislava 5
IČO: 35810734
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký
0241080201_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 4077-60/2023-BA objednávame u vás revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia pre pobočku Trebišov - doúčtovanie

2,48€ s DPH 12.04.2024 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080200_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle VW CRAFTER EČV BL-921XE mechanické práce podľa dokladu č. FA24 23 do objektu SP, Ústredie.

1 425,72€ s DPH 12.04.2024 AUTO ROTOS s.r.o.
Pestovateľská 10,821 04,Bratislava
IČO: 31348653
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080198_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle VW PASSAT EČV BL-712JY mechanické práce podľa dokladu FA24 27 do objektu SP, Ústredie

1 396,99€ s DPH 12.04.2024 AUTO ROTOS s.r.o.
Pestovateľská 10,821 04,Bratislava
IČO: 31348653
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080197_2024

Na základe zmluvy 3638-16/2023-BA Banskobystrický kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku uterákov, osušiek a posteľnej bielizne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Staré Hory.

798,00€ s DPH 12.04.2024 KORAKO, s. r. o.
Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske
IČO: 43959954
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080196_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA EČV BL-012UL mechanické práce podľa proforma dokladu č. PF24 49 do objektu SP, Ústredie

174,30€ s DPH 12.04.2024 AUTO ROTOS s.r.o.
Pestovateľská 10,821 04,Bratislava
IČO: 31348653
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080195_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie vybavenia do objektu Sociálnej poisťovne na Lazaretskej 25, Bratislava

580,00€ s DPH 12.04.2024 Golem services s.r.o.
Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš
IČO: 48061701
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080194_2024

Na základe zmluvy 3638-15/2023-BA Žilinský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku uterákov, osušiek a posteľnej bielizne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Pavčina Lehota.

798,00€ s DPH 12.04.2024 KORAKO, s. r. o.
Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske
IČO: 43959954
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070139_2024

Na základe PNVO č. 63/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku SMV Škoda Fabia HE-425CB do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné

275,48€ s DPH 12.04.2024 Vladimír Sklenčár
č. p. 95,067 41,Chlmec
IČO: 46729542
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080193_2024

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín

582,00€ s DPH 11.04.2024 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080192_2024

Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko Sociálna Poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou.

621,38€ s DPH 11.04.2024 EDYMAX Facility Management SE
Bajkalská 22,821 09,Bratislava
IČO: 46812903
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080191_2024

Na základe VO č. 53/2024 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás diagnostiku a opravu motorgenerátora do objektu Sociálnej poisťovne na Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava

5 644,80€ s DPH 11.04.2024 ALTRON SK, a.s.
Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava
IČO: 31354521
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080190_2024

Na základe zmluvy č. 23097-8/2023-BA na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - prezúvanie, vyváženie kolies, výmena stieračov na SMW VW Golf MT997DK a prezúvanie vyváženie kolies, servis ročná prehl., výmena stieračov na SMW Škoda Fabia MT783EH do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin.

654,81€ s DPH 11.04.2024 Todos Žilina s.r.o.
Kragujevská 1,010 01,Žilina
IČO: 31575790
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080189_2024

Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame výmenu CO2 fliaš náplň v mesiaci marec 2024 do objektu SP, Ústredie.

72,43€ s DPH 11.04.2024 Dolphin Central Europe, s.r.o.
Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji
IČO: 50046586
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080188_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 16300-15/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš.

3 860,82€ s DPH 11.04.2024 STAVOCONZULT, spol. s r.o.
Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce
IČO: 44675488
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080187_2024

Na základe Rámcovej dohody č.30432-18/2022 zo dňa 29.9.2022, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č. 1985297 ( G3NE3982) do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava

36,00€ s DPH 11.04.2024 Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO: 31402828
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080186_2024

Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás inštaláciu výdajníkov, sanitáciu, filter a papierové poháre ECO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov.

159,62€ s DPH 11.04.2024 IGGY-TRADE s.r.o.
Čajkov 126,935 24,Čajkov
IČO: 46729445
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080185_2024

Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov.

216,00€ s DPH 11.04.2024 IGGY-TRADE s.r.o.
Čajkov 126,935 24,Čajkov
IČO: 46729445
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080184_2024

Na základe rámcovej dohody č. 30432-20/2022-BA si u Vás objednávame odstránenie poruchy - zoradenie šachtových dverí výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné.

54,00€ s DPH 11.04.2024 Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO: 31402828
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080183_2024

Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - 4x prezutie letných komponentov+vyváženie a 4x výmena zimných pneumatik na disku + vyváženie na SMW ŠKODA OCTAVIA BL-013UO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina.

97,68€ s DPH 11.04.2024 Todos Žilina s.r.o.
Kragujevská 1,010 01,Žilina
IČO: 31575790
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080182_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023-BA objednávame u Vás pokládku kobercov,číslo farby koberca 95 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany.

2 996,28€ s DPH 11.04.2024 Building s.r.o.
M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany
IČO: 46442227
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070138_2024

Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. Miesto dodania: Ul.29.augusta, m.č. 5

269,00€ s DPH 11.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070137_2024

Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás:

6 778,70€ s DPH 11.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070136_2024

Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za apríl 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad.

17,40€ s DPH 11.04.2024 Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76,058 01,Poprad
IČO: 36444618
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070135_2024

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra.

540,24€ s DPH 11.04.2024 DZNitra s. r. o.
Jedľová 8597/2,821 07,Bratislava
IČO: 53608127
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070134_2024

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás údržbu trávnatých plôch a drevín na rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš

2 181,96€ s DPH 11.04.2024 ZASADÍME s.r.o.
Liptovský Peter 253,033 01,Liptovský Peter
IČO: 50361988
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070133_2024

Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne,Ústredie

13,49€ s DPH 11.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070132_2024

Na základe PNVO č. 58/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu EZS - odstránenie poruchy nefunkčného EZS a výmenu batérie záložného zdroja EZS do objektu Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota.

153,60€ s DPH 11.04.2024 FITTICH RATES s.r.o.
Šafárikova 20,048 01,Rožňava
IČO: 31692656
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070131_2024

Na základe zmluvy č. 18/2007 zo dňa 31.05.2007, dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2011 a cenovej ponuky zo dňa 8.4.2024 objednávame u Vás meranie únikov chladív do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava.

271,80€ s DPH 11.04.2024 "PROFI KLÍMA, s.r.o."
Štefánikova 139,921 01,Piešťany
IČO: 35721642
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070130_2024

Na základe zmluvy objednávame u Vás zaškolenie s prácou na EZS a pridelenie nového užívateľského kódu pre p. riaditeľku JUDr. Mgr. K atarína Ličková, PhD. a nového ZVO p. Baťalík, preverenie funkčnosti systému a prenosovej cesty na PCO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra

32,40€ s DPH 11.04.2024 MOREZ GROUP a.s.
Novozámocká 89,949 01,NITRA
IČO: 36659126
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070129_2024

Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: Pre pobočku Trnava prosím: položka č. 20 200846 Doručenka B6-Doporučene z 1000ks bude 500 ks bez adresy.

165,50€ s DPH 11.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241060035_2024

Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Humenné.

375,84€ s DPH 11.04.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22,,Nitra
IČO: 37212931
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241060034_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku ,objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie, Ul..29augusta 10

2 206,86€ s DPH 11.04.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22,,Nitra
IČO: 37212931
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241060033_2024

Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Žilina.

658,32€ s DPH 11.04.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22,,Nitra
IČO: 37212931
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241060032_2024

Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Čadca.

363,60€ s DPH 11.04.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22,,Nitra
IČO: 37212931
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241040028_2024

Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra.

331,20€ s DPH 11.04.2024 KORAKO, s. r. o.
Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske
IČO: 43959954
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241030008_2024

Na základe PNPZ 60/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru a ostatných doplnkových služieb v rámci Kariéra EXPO Košice 2024 v termíne 12.6.2024 v Košiciach.

8 388,00€ s DPH 11.04.2024 Zoznam, s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A,821 08,Bratislava
IČO: 36029076
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241030007_2024

Na základe PNPZ 61/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru a ostatných doplnkových služieb v rámci Profesia Days 2024 v termíne 24.-25.4.2024 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave.

7 551,60€ s DPH 10.04.2024 Alma Career Slovakia s. r. o.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 35800861
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241110028_2024

Objednávame u vás zmeny vo funkcionalite Odpis pohľadávky na základe požiadavky č.05/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14)

211 344,00€ s DPH 09.04.2024 Eviden Slovakia s.r.o
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška
0241110027_2024

Objednávame u vás úpravu vyhodnocovania nedoplatkov pre Notársku komoru na predpísané a nepredpísané poistné na základe požiadavky č.04/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14)

103 632,00€ s DPH 09.04.2024 Eviden Slovakia s.r.o
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška
0241120007_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie.

5 760,00€ s DPH 08.04.2024 Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava
Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava
IČO: 35736763
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070128_2024

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra STORNO OBJEDNÁVKY, ZLÝ DODÁVATEĽ

540,24€ s DPH 08.04.2024 STAVOCONZULT, spol. s r.o.
Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce
IČO: 44675488
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241080181_2024

Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA FÁBIA EČV BA -612UH mechanické práce podľa dokladu č. FA24 31 do objektu SP, pobočka Bratislava.

769,93€ s DPH 05.04.2024 AUTO ROTOS s.r.o.
Pestovateľská 10,821 04,Bratislava
IČO: 31348653
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070127_2024

Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie

100,66€ s DPH 05.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070125_2024

Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky

1 719,37€ s DPH 05.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070123_2024

Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava

120,39€ s DPH 05.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070069_2024

Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás:

1 179,45€ s DPH 05.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák
0241070066_2024

Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky.

13 370,50€ s DPH 05.04.2024 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel