Page title

Rok 2018

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Text

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2018 (v eurách)

  • Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

 

Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

    Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

24,16

24,19

23,27

37,51

-

20,75

 

  • Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia
  Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

    Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Priemerná mesačná suma dôchodku

22,55

19,49

20,49

23,87

21,19 

22,74

 

  • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote) na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok
  bez zvyšovania a

 

  so zvyšovaním a

 

 

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

Priemerná mesačná suma pozostalostného dôchodku

-

10,36

-

-

 

  • Výnos z investovania  
  Výnos z investovania

 

Priemerná ročná suma

91,43