Page title

Rok 2023

Text

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2023 (v eurách)

 

  • ·         Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia 
 

 

Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

 

Priemerná mesačná suma dôchodku

 

21,79

20,87

21,29

36,05

17,67

21,78

 

 

  • · Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenie

 

Doživotný dôchodok bez zvyšovania

 

Doživotný dôchodok so zvyšovaním

 

 

 

 

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

Bez pozostalostného krytia

S jednoročným pozostalostným krytím

S dvojročným pozostalostným krytím

 

Priemerná mesačná suma dôchodku

 

21,60

19,92

19,90

23,21

21,59

25,07

 

 

Text
  • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote) na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok

 

bez zvyšovania a

 

so zvyšovaním a

 

 

 

 

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

jednoročné pozostalostné krytie

dvojročné pozostalostné krytie

 

Priemerná mesačná suma pozostalostného dôchodku

 

11,69

15,31

-

-

 

 

Text
  • Výnos z investovania
Priemerná ročná suma

 

238,74

 

  • Dočasný dôchodok

 

Priemerná ročná suma

 

142,46