Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 2880
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
C & C INVEST s.r.o. Hlavná 1, Prešov 37,37 €
C & C PARTNERS spol. s r.o. Prievozská 18, Bratislava 1 454,62 €
C & T Capital s.r.o. Severovcov 7, Bratislava 757,00 €
C & V Mont. s.r.o. Suchý Jarok 2812, Humenné 1 932,20 €
C Clean Services s.r.o. Slivková 12, Bratislava - mestská časť Ružinov 22 651,21 €
C O M F E R R s.r.o. Čenkovce 312, Čenkovce 13 762,83 €
C PLUS, s.r.o. Sládkovičova 74, Podbrezová 1 042,35 €
C profit, s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava III 223,49 €
C-ADAMAS s.r.o. 555, Papradno 83,85 €
C-CAVE s.r.o. Brestov 129, Brestov 35,59 €
C: SPORT, s.r.o. Drieňová 34, Bratislava II 1 222,05 €
C.A.P.S., s.r.o. Landererova 1, Bratislava 172,73 €
C.A.S.T. Pyramis, spol. s r.o. Radlinského 46/1, Trnava 224,89 €
C.AZIRA s.r.o. Žilinská 810, Považská Bystrica 1 231,43 €
C.L.E.A. Development, a.s. Sad SNP 14, Žilina 8 915,35 €
C.L.V. s.r.o. Eötvösova 43/13, Komárno 1 034,16 €
C.O.R., s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 353,13 €
C.S. TRADING s.r.o. Malá Voda 826, Rosina 44,97 €
C.S.C. s.r.o. Waltariho 7097/5, Piešťany 1 273,01 €
C.studio s. r. o. Stavbárov 55/5, Prievidza 171,38 €
C&C Capital Group, s.r.o. 19, Zalaba 50 794,23 €
C&F locrandi, spol. s r. o Šiba 153, Šiba 727,77 €
C&J Company s.r.o. Cesta poľnohospodárov 649/8, Prievidza 2 391,95 €
C&M adapt s.r.o. Bernolákovská 652/47, Ivanka pri Dunaji 193,42 €
C&R Services s.r.o. Nám. Hraničiarov 2449/29, Bratislava 3 013,18 €
C1, spol. s r.o. SNP 71/8, Kalinovo 598,42 €
CA PALMA s.r.o. Mostová 24, Ružomberok 602,69 €
caasl s. r. o. Vinohradská 126, Šenkvice 317,65 €
Cabada Branislav Mierová 135/21, Dulovce 221,73 €
Cabada Martin Nitra 8 442,37 €
Cabada Matúš Boriny 509/10A, Sebedražie 717,78 €
Cabada Rastislav Terchová 849, Terchová 552,26 €
Cabada Rastislav Boriny 463/11, Sebedražie 31,87 €
Cabadaj Fedor Sadová 690/24, Zohor 375,00 €
Cabadaj Ján SNP 273/48, Belá 3 008,04 €
Cabadaj Ján Nová Bystrica 1165, Nová Bystrica 108,17 €
Cabadaj Jozef Svätý Peter 112,66 €
Cabadaj Marián Brehy 685/44, Belá pri Varíne 1 172,91 €
Cabadaj Marian SNP 273/48, Belá 1 161,52 €
Cabadaj Marián Nižňanského 468, Žabokreky nad Nitrou 375,56 €
Cabadaj Martin Brehy 685/44, Belá 7 325,44 €
Cabadaj Milan Pri Šajbách 7754/30, Bratislava-Rača 11 665,03 €
Cabadaj Miroslav Ratkovce 7, Ratkovce 3 292,56 €
Cabadaj Ondrej Dlhá 707/187, Nitra 500,71 €
Cabadaj Pavol SNP 602/209, Belá 76,80 €
Cabadaj Peter Nigrob 416, Belá 244,71 €
Cabadaj Peter SNP 597/199, Belá 221,73 €
Cabadaj Vladimír Vychylovka 162, Nová Bystrica 16,42 €
Cabadaj Vladislav SNP 273/48, Belá 2 303,12 €
Cabadajová Mária U Čajkov 543/18, Belá 375,56 €