Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 104748
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková 4, Bratislava 82 060 302,06 €
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova 43, Košice 42 409 664,59 €
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, Martin 33 228 098,07 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 6819/1, Banská Bystrica 27 228 441,69 €
Národný ústav detských chorôb Limbová 2643/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 20 466 890,36 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok 17 726 909,43 €
Fakultná nemocnica Trnava Ulica Andreja Žarnova 7507/11, Trnava 13 575 855,74 €
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, Bojnice 12 226 779,45 €
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986, Považská Bystrica 10 115 204,62 €
Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, Bratislava 9 656 041,92 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43, Žilina 8 078 355,59 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov Hollého 5898/14, Prešov 6 229 467,44 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A, Nové Zámky 4 071 829,92 €
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 588/6, Nitra 3 156 093,23 €
Gutinaba s.r.o. Vojtěšská 211/6, Praha 2 753 837,11 €
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. Ulica M. R. Štefánika 812/2, Nové Mesto nad Váhom 2 701 232,43 €
ELTECO, a.s."v konkurze" Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 2 172 342,76 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 1 598 515,41 €
Recruitment, a. s. Jegorovova 37, Banská Bystrica 1 587 594,00 €
Projekt Sporrkanska a.s. Pribylinská 12, Bratislava 1 507 512,60 €
AAH PLASTICS Slovakia s. r. o. Družstevná 1090/86, Solčany 1 435 769,31 €
ADELI s.r.o. Hlboká 45, Piešťany 1 138 354,05 €
Projekt Kanskasporr, s.r.o. ul. 1. mája 724, Liptovský Mikuláš 1 095 140,29 €
Detská fakultná nemocnica Košice Trieda SNP 1, Košice 1 013 451,93 €
Eurotransfer, spol. s r.o. Trenčianska 53, Bratislava II 1 011 786,43 €
RELCO s.r.o. Okružná 3239, Modra 870 779,19 €
ARMOD, s. r. o. Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo 780 451,60 €
Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA 28, TRENCIN 779 143,47 €
PROTRON s.r.o. Súvoz 738/1, Trenčín 658 827,16 €
CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720, Strážske 657 320,35 €
ZORNICA BANKO FASHION a.s. Textilná 4, Bánovce nad Bebravou 646 980,95 €
eng power s. r. o. M.R.Štefánika 13, Rožňava 645 997,71 €
MSG servis, s.r.o. Bernolákova 53, Zlaté Moravce 622 539,15 €
TEAM 2000 sk s.r.o. v likvidácií Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 590 919,44 €
BETA TRENČÍN s.r.o. J. Psotného 1772, Trenčín 577 577,29 €
HYDREX, s.r.o. ?v reštrukturalizácii? Partizánska, Hriňová 574 964,50 €
LU-MIK Slovakia s.r.o. Sokolovská 8, Košice - Západ 574 515,80 €
GEMERCLINIC, n.o. Jesenského 102, Hnúšťa 572 217,85 €
CRW Slovakia, s.r.o. Drevárska 2, Spišská Nová Ves 549 194,15 €
POTRUBIE a.s. Mládežnícka, Košice 517 515,04 €
A.T. TEXTIL, s.r.o. Mierová 114, Bratislava 514 116,16 €
Orsi Plus, s. r. o. Bajkalská 31, Bratislava 510 411,35 €
KMO - SK s.r.o. Robotnícka 4347, Považská Bystrica 506 079,94 €
Kúpele Brusno, a.s. Kúpeľná 1/2, Brusno 502 786,91 €
PETRACOMPANY s.r.o. Matice Slovenskej 6, Prešov 467 878,08 €
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Ľ. Štúra 388/3, Ilava 465 221,91 €
LAPREMA Trnava s.r.o. v "konkurze" Kukučínova 3/8430, Trnava 463 185,10 €
MBM-STAV, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo 444 200,33 €
Roľnícke družstvo Klenovec "v reštrukturalizácii" 1. mája 566, Klenovec 443 844,45 €
Dedoles, s. r. o., v reštrukturalizácii Za koníčkom 1350/14, Pezinok 437 151,48 €