Page title

Požiadať o Výpis z Elektronického účtu poistenca (EUP)

Čo je Výpis z Elektronického účtu poistenca (EUP)?

Text

Prostredníctvom Výpisu z EUP vás Sociálna poisťovňa informuje o vašom dôchodkovom poistení. Okrem toho si môžete zvoliť aj prehľad nemocenského poistenia za posledných 5 rokov a poistenia v nezamestnanosti za posledných sedem rokov. 

Pre prehľad informácií v plnom rozsahu vám odporúčame aktivovať si Elektronický účet poistenca, ktorý máte zriadený automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Stačí, ak si k nemu aktivujete prístup buď osobne v pobočke alebo bez návštevy pobočky, prostredníctvom portálu slovensko.sk s využitím elektronického občianskeho preukazu. Viac v časti  tu: Čo budem potrebovať k zriadeniu elektronického účtu poistenca (EUP)?   
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: Po zmene zákona od 1. 1. 2024 sa zmenila povinnosť Sociálnej poisťovne viesť Individuálny účet poistenca a nahrádza sa povinnosťou viesť Elektronický účet poistenca.
 

Ako požiadam o Výpis z EUP?

Text

O Výpis z EUP nemusíte žiadať, ak si jednoducho zriadite prístup k Elektronickému účtu poistenca – pozri v časti Čo budem potrebovať k zriadeniu elektronického účtu poistenca (EUP)?   
V prípade, ak chcete požiadať, môžete tak urobiť osobne, písomne alebo elektronicky:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Obsah

O zaslanie Výpisu z EUP môžete požiadať raz ročne. Žiadosť za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka pošlite najskôr po 30. apríli kalendárneho roka.