Page title

Kalkulačka na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti

Zadajte, prosím, hodnoty do políčok.

Predpokladaný dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Vypočítané sumy sú zaokrúhlené na 10 eurocentov nahor.


Kalkulačka má informatívny charakter.

Viac informácií o výške dávky v nezamestnanosti a jej výplate nájdete tu: Dávka v nezamestnanosti.