Page title

SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2024 v nových kalkulačkách

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2024.

Použitie kalkulačiek je jednoduché: 
SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity). Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet – celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.
 

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí svoj typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Kalkulačky poistného nájdete tu:

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 1. 2024

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu od 1. januára 2024