Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022. Živnostníci dostanú spolu 174 327 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 152 816 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 21 511.

Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom (tzv. prenosným dokumentom PD U1). Sociálna poisťovňa si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia EÚ a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky. Pre klienta to opäť znamená menej papierovania a byrokracie.

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) minulý rok zmenilo viac ako 41 tisíc sporiteľov. Oproti roku 2020 počet tých, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri a mali záujem počas roka zmeniť svoju DSS, klesol o takmer 12 tisíc. Stále je to však viac ako v období pred vypuknutím pandémie COVID-19 – v roku 2019 prejavilo záujem o prestup medzi DSS necelých 40 tisíc sporiteľov.

Sociálna poisťovňa oznamuje klientom, že zaznamenáva dočasný výpadok niektorých elektronických služieb (IÚP, Odvádzateľ poistného). Na odstránení technickej poruchy intenzívne pracujeme.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že z dôvodu pravidelnej údržby na technickej infraštruktúre sa môžu vyskytnúť výpadky v dostupnosti elektronických služieb (e-Služby, Portál e-Formulárov, služba Overovanie klientov bánk) od 15. 1. 2022 od 15.00 h do 17. 1. 2022 do 6.00 h.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú športovcov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú od nového roka povinnosť prihlásiť ich do registra Sociálnej poisťovne a odvádzať za nich poistné na sociálne poistenie.

Pri každoročnej valorizácii (zvyšovaní) minimálnych dôchodkov platia osobitné pravidlá. Sociálna poisťovňa nezvyšuje minimálny dôchodok, ktorý penzista poberá, ale pôvodný dôchodok, ktorý dôchodcovi zvýšila na úroveň minimálneho už pri jeho priznávaní. Po valorizácii vypláca Sociálna poisťovňa seniorovi ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší. Ak je pôvodný dôchodok dôchodcu aj po valorizácii stále nižší ako minimálny, naďalej dostáva minimálny dôchodok. Naopak, pôvodný valorizovaný dôchodok začne Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi v prípade, ak je po valorizácií vyšší ako minimálny.

Vážení klienti, z dôvodu náhleho technického výpadku evidujeme dnes (4. január 2022) zníženú dostupnosť spojenia s Informačno-poradenským centrom Sociálnej poisťovne. Na odstránení problému intenzívne pracujeme a za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za december 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2024.