Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 26. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 19. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 22. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 22. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 22. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 126700

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 22. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 22. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 29. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 26. februára 2024 , ktorý zverejníme v 10. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 29. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 10týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (9. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 126700
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
Abel Dávid 51752654 9.mája 2145/38, Brezno 1 557,43 €

-

Ábel Ivan 50777246 Buzalkova 10727/15, Bratislava-Vajnory 2 803,38 €

-

Ábel Ján 51517175 Dolina 211/16, Brezová pod Bradlom 1 420,45 €

-

Ábel Jozef 41696131 Hlavná Bohunice 30/12, Jaslovské Bohunice 980,68 €

-

Ábel Jozef 34948627 Tamaškovičova 2733/8, Trnava 398,07 €

-

ABELA, s.r.o. 35823399 Palisády 46, Bratislava 2 601,25 €

-

Abelian Armen 54401836 Elene Metreveli 107, Tbilisi 416,85 €

-

Abelian Karen 54288037 Ul. Mukhadze 6/4, Tbilisi 200,72 €

-

Abelová Jarmila 46571299 Pri Maline 5634/61, Malacky 2 378,31 €

-

Ábelová Katarína 40233430 Sila 97, Nové Sady 13,93 €

-

Ábelová Lucia 45897930 Žarnovická 7611/5, Bratislava 3 670,20 €

-

Abelovský Branislav 41251440 194, Devičany 1 420,45 €

-

Abelovský Juraj 52739848 Jiráskova 2082/14, Banská Bystrica 818,29 €

-

Ábelovský Milan 35046155 Partizánska 13/14, Kolárovo 13 047,84 €

-

Ábelovský Tomáš Rábska 830/5, Kolárovo 571,30 €

-

Aberštik Mário Majerská 467/468, Veľké Ripňany 2 661,70 €

-

Aberštik Milan Majerská 468/467, Veľké Ripňany 1 243,17 €

-

Abert Vadym Súkenícka 8, Levice 1 056,33 €

-

ABeX company s.r.o. 51289881 Široká 473/21, Nitra 15,00 €

-

ABF Marketing Consulting, s. r. o. 47386789 Vavilovova 1181/8, Bratislava-Petržalka 30,22 €

-

Abia Yiresse 54459184 Školská 1787/64A, Malinovo 1 019,01 €

-

ABIAMA s.r.o. 51408694 Nešporova 1016/14, Šaľa 1 126,71 €

-

ABICOM dva s.r.o. 55506500 Pavlovova 20, Bratislava - mestská časť Ružinov 16,77 €

-

ABICON Slovakia, spol. s r. o. 35960906 Kozia 12, Bratislava 2 259,35 €

12/2023

ABII, s.r.o. 50191942 Námestie mieru 1393/6, Detva 38 620,29 €

-

ABIL TRADE s.r.o. 46846883 Hradská 1598/79, Komjatice 60,25 €

-

ABIVA s.r.o. 44779615 Pekinská 16, Košice Ťahanovce 69,20 €

-

ABL-STAV s.r.o. 50822021 ul. 29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 16 339,63 €

-

ABLI-AGRO, s.r.o. 46479562 Jasenov 114, Jasenov 338,10 €

-

Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 306,71 €

-

Ablonczy Vladislav FEJOVA 5, KOSICE 311,59 €

-

ABM plus, v.o.s. Košice 45613761 Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 1 733,85 €

-

ABM-Bau OG Mosettigasse 1A, Wien 799,92 €

-

ABN Consulting, s.r.o. 45431060 Boženy Němcovej 9, Bratislava 356,23 €

-

ABN Klematis s.r.o. 36515647 40, Čaklov 314,02 €

-

ABNER Z.C., s.r.o. 35844817 Zelená 7, Bratislava 1 225,30 €

-

Abola s.r.o. 52754189 Južná trieda 82, Košice - mestská časť Juh -

09/2022, 10/2022, 11/2022

Abosiová Mária 37261525 Lesnícka 480/15, Košice - Západ 1 420,45 €

-

ABOSS, s.r.o. 44353880 Nábr. M. R. Štefánika 2432/1, Ružomberok 5 943,67 €

-

Abotalebi Morteza Jána Jonáša 6186/19, Bratislava 275,00 €

-

Aboudi Ahmed ben Abderrahman Torki - Grombalie, Nitrianske Hrnčiarovce 36 605,61 €

-

Aboudi Khaled 53247566 Trnavská 3937/19, Nitra 381,82 €

-

About Finance s. r. o. 53627024 Námestie Iglovia 2895/3, Spišská Nová Ves -

09/2023

ABRA KEBABRA Holíč s.r.o. 55353576 Dr. Clementisa 1166/14, Skalica 312,92 €

-

Abracadabra s.r.o. 47980061 Osloboditeľov 500/7, Halič 64,93 €

-

Ábrágyi Dávid 54662885 Ajnácskő utca 2/1, Budapest 216,13 €

-

Abrahám Denis 52425207 , Zvolen 1 420,45 €

-

Ábrahám Eugen Radničné námestie 376/12, Dunajská Streda 216,13 €

-

Abrahám Igor Súhradná 149/5, Budča 91,00 €

-

Ábrahám Imrich 44935676 152, Pataš 12 212,26 €

-