Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 26. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 19. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 22. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 22. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 22. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 126700

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 22. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 22. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 29. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 26. februára 2024 , ktorý zverejníme v 10. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 29. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 10týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (9. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 126700
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
A.K.I. - Mont s.r.o. 53520921 Záhradnícka 72, Bratislava - mestská časť Ružinov 23,36 €

-

A.K.T. Group, s.r.o. 48178420 Ružinovská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 577,49 €

-

A.L. PODLAHY, s. r. o. 51314029 Drieňová 1/J, Bratislava - mestská časť Ružinov 643,17 €

-

A.M Project Development s.r.o. 54683114 Starorímska 2, Bratislava 790,77 €

-

A.M. 23 s.r.o. 47862564 Račianska 56, Bratislava 1 112,21 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Stra$be 532/3. OG, Seiersberg-Pirka 1 713,27 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Strasse 532/3S, Seiersbers 263,75 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Straße 532/30G, Seiersberg-Pirka 47,20 €

-

A.M.A. SERVICE s. r. o. 46457658 Kopčianska 89, Bratislava-Petržalka 233,58 €

-

A.M.Čechová s. r. o. 55030602 Ružová dolina 327/13, Bratislava II 13,40 €

-

A.M.O. STAV, s. r. o. v likvidácii 43941010 Gorkého 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 42,00 €

-

A.M.TUTTI s.r.o. 52968561 Ružový háj 628/9, Orechová Potôň 4 428,02 €

-

A.N.P. s. r. o. 47411961 ?iletičova 34, Bratislava 500,00 €

-

A.P. AUTO, s.r.o. 44525508 Továrenská 1305/11, Stará Ľubovňa 356,73 €

-

A.P.K. Services, spol. s r.o. 46422251 P.Pázmaňa 58/20, Šaľa 5 542,25 €

-

A.R.S. Klima & Gastrotechnik s.r.o. 46258612 J. Kráľa 739/1, Senica 38,73 €

-

A.S. Gastro, s.r.o. 50843478 Levická 2, Bratislava -mestská časť Ružinov 1 347,42 €

-

A.S.B. Logistic, s.r.o. 36548791 Plátenícka 24, Bratislava 1 956,94 €

-

A.S.E.S networks, s.r.o. 46920471 Modranská 33, Pribeta 20 689,96 €

-

A.S.E.V.I. s.r.o. 36354601 Bulharská 70, Bratislava 4 670,30 €

-

A.S.M., s.r.o. 36618527 Na Štepnici 1, Zvolen 115,03 €

-

A.SER.AL.2, s.r.o. 34098836 Jedľová 7, Trenčín 3 431,14 €

-

A.T. TEXTIL, s.r.o. 47825839 Mierová 114, Bratislava 514 116,16 €

-

A.T.I. SK, s. r. o. 46712224 Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 1 394,24 €

-

A.T.N. , s.r.o. 44891679 Hlavná 55, Strážne -

03/2010, 04/2010

A.T.R.S., s.r.o. 31605923 Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 34,24 €

-

A.Z.P. rue Saint Germain 15/17, Romainville 89,80 €

-

A&A agentúra spol. s r. o. 47376350 Komenského 1116/21, Košice 521,29 €

-

A&A Company Trade s.r.o. 50611844 Budatínska 16, Bratislava - mestská časť Petržalka 17 127,85 €

-

A&BC Trading spol. s r. o. 35807059 Bučinova 18, Bratislava - Vrakuňa 148,86 €

-

A&D atelier, s.r.o. 35961767 Ivánska cesta 4, Bratislava 1 839,90 €

-

A&I Logistik, s.r.o. 44196369 Skladová 9368/6C, Trnava 89,81 €

-

A&K Ekonom s.r.o. 47962674 135, Kamenný Most 119,51 €

-

A&L Finance s.r.o. 53207912 Levická 3, Nitra 340,36 €

11/2023, 12/2023

A&L Trans s.r.o. 53210271 Levická 3, Nitra 270,99 €

11/2023, 12/2023

a&m communicatons, s.r.o. 35802499 M. R. Štefánika 581/29A, Myjava 3 439,48 €

-

A&M INVEST, s.r.o. 36221929 Klincova 2136/35, Bratislava-Ružinov -

02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

A&M PLUS s.r.o. 50141937 Veternícka ulica 109/1, Kremnica 1 247,08 €

-

A&M TATRY s.r.o 46451161 Zápotockého 1510/8, Liptovský Mikuláš 1 007,54 €

-

A&P COMPANY - REAL ESTATE - FINANCE, s.r.o. 53163311 Fraňa Kráľa 483/16, Žitavany 15,00 €

12/2023

A&P COMPANY FINANCE, s.r.o. 55266401 Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava II -

12/2023

A&P Investment Company s.r.o. 50550136 Ľ. Podjavorinskej 10A, Nové Mesto nad Váhom 1 193,18 €

-

A&R Holding s.r.o. 00643866 Veternicová 3158/18, Bratislava - mestská časť Karlova Ves -

08/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

A&T CONSULTING SK s.r.o. 53501047 Pod Juhom 7666, Trenčín 92,51 €

-

A&T Trans Slovakia, s. r. o. 50442074 Pluhová 2, Bratislava 1 767,23 €

04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

A&Z Coffee s.r.o. 48004332 Nám. SNP 190/21, Dunajská Streda 65,72 €

-

A+A s.r.o. 54819032 Ulica Zichyho 1233/12, Svätý Peter 4 875,72 €

-

A+I Trade s.r.o. 36558702 Konventná 7, Bratislava 5 070,57 €

-

A+M, ekonóm s.r.o. 50242091 Piaristická 6667, Trenčín 62,28 €

-

A1 Team s.r.o. 53653637 Dukelská 49, Modra 8,31 €

12/2023