Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 26. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 19. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 22. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 22. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 22. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 126700

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 22. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 22. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 29. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 26. februára 2024 , ktorý zverejníme v 10. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 29. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 10týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (9. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 126700
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
ABAMIA s.r.o. 47605774 Na Sihoti 1162/31, Dolný Kubín 16 831,34 €

-

ABARA s.r.o. 51060116 Nábrežná 826/54, Smižany 5 065,47 €

-

Abari Tibor JAS 935/4, Čierny Brod 1 038,76 €

-

Abašanov Peter 43563031 9.mája 2141/13, Brezno 1 748,22 €

-

Abaso s. r. o. 52377318 Opatovce 37, Opatovce 2 173,93 €

-

Abasto, s.r.o. 50821741 Furdekova 12, Bratislava - mestská časť Petržalka 137,40 €

-

Abazi Albert 53924185 nema ulice bb, Trupale 901,76 €

-

Abazi Mirdita 54400414 Cara Lazara 091, Trupale 818,29 €

-

Abazi Muhamed 45480079 Ul. bisk. Királya 2950/20, Komárno 15,41 €

-

Abazi Natalija 54130816 Džona Rida 006, Donja Vrežina 818,29 €

-

Abazi Nevzat 35158298 Sládkovičova 860/11, Bratislava-Staré Mesto 327,19 €

-

Abazi Nikola 54758343 Cara Lazara 091, Trupale 818,29 €

-

ABAZI Šefit 40508927 Nám. sv. Michala 13/11, Hlohovec 15,41 €

-

ABB Technology, s.r.o. 52416411 Očovská 2183/12, Bratislava - mestská časť Petržalka 2 073,88 €

-

ABB1 s. r. o. 55153062 Zlatovská 1279, Trenčín 95,37 €

-

ABBA ANTONY s.r.o. 44171625 Vladina 745/96, Tvrdošín 23,51 €

-

ABBA BAU, s.r.o. 51715759 Pod papierňou 1469/60, Bardejov 608,15 €

-

ABBAS Invest s.r.o. 48210871 Gorkého 3, Bratislava 4 826,74 €

-

Abbatantuono Nicola 41645871 Dlhá 858/53, Nitra - Chrenová 260,54 €

-

ABBM Energy, s. r. o. 55233180 Osloboditeľov 779/102, Hlohovec 713,30 €

-

ABC AGRI, s.r.o. 45419116 Ľubeľa 87, Ľubeľa 1 494,12 €

-

ABC HOTEL s.r.o. 31414958 Novozámocká 622/220, Nitra 3 605,75 €

-

ABC JOBS s.r.o. 50539795 ul.Z.Kodálya 787/6, Galanta 47 215,37 €

12/2023

ABC KRBY, s.r.o. 36493601 Sabinovská 15, Prešov 453,34 €

-

ABC LIVE, s.r.o. 36804967 Einsteinova 1, Bratislava-Petržalka 572,88 €

-

ABC LUMA s.r.o. 47104295 Konvalinková 493/7, Kamenec pod Vtáčnikom 938,97 €

-

ABC NZ, s.r.o. 50295489 Bezručova 16, Nové Zámky 11 946,69 €

-

ABC PLUS 7 s.r.o. 48310930 Hviezdoslavova 1, Senec 1 797,02 €

-

abc trade business s.r.o. 51064570 Lietavská 2, Bratislava V 1 000,90 €

-

ABCLEAN s. r. o. 51857421 Mikovíniho 19, Trnava 624,00 €

-

ABCO Slovakia s.r.o. 44779836 Kpt. Nálepku 2384, Galanta 67,42 €

-

Abdalla Omar Nábr.Arm.Gen.L.Svobo 1938/20, Bratislava 466,40 €

-

Abdelani Leri 54713676 , 1 219,73 €

-

Abdi Fedjri Sklenárova 40, Bratislava 2 812,08 €

-

Abdi Raim 50510801 Kondovo, UL. 1 BR. 62, Saraj - Skopje 1062 1 402,14 €

-

Abdiu Nehat 34390634 L.Novomeského 1216/80, Senica 216,12 €

-

Abdolela Torfian - SASAN 44903979 Hlavná 5, Košice -

01/2010

Abdulahi Sadat 54513499 Lisec 101, Lisec 216,13 €

-

Abdulai Adnan 54374651 UL.100 BR.BB , Vrapchishte 1 420,45 €

-

Abdulai Ahmet 45465258 Rázusova 4033/9, Nové Zámky 3 751,45 €

-

Abdulbasir Osmani 40349586 M.Flengera 4, Nové Zámky 400,18 €

-

Abdulovski Adnan 48232891 , 3 201,63 €

-

Abduraimi Alinafi 53797744 Ul. 100 B.R.B.B. , Vrapčište 1 420,45 €

-

Abduraimi Alinafi 37523864 Juh 1064/43, Vranov nad Topľou 15,41 €

-

Abduraimi Menaf 37447271 Hviezdna 4, Nitra 11,41 €

-

Abdurasulov Talantbek 54459761 Lenina 16, 724800 Sokuluk 208,45 €

-

ABe partners s.r.o. 44788410 Ždiarska 1443/14, Košice Nad jazerom 15 781,60 €

09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

ABE taxi s.r.o. 50882155 Pribinova 9, Púchov 2 856,96 €

-

Abeba, s. r. o. 43836771 Holíčska 32, Bratislava V 34,60 €

-

Abed Al Zabidi - STARLIGHT 35064714 Slovenskej jednoty 83/15, Košice -

07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006