Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 26. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 19. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 22. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 22. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 22. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 126700

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 22. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 22. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 29. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 26. februára 2024 , ktorý zverejníme v 10. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 29. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 10týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (9. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 126700
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
798 s.r.o. 47166533 Lermontovova 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 363,27 €

06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

7CLI s.r.o. 45297011 Komárov 130, Komárov -

08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

7CMI s.r.o. 53029500 130, Komárov 9,76 €

-

8 plus s.r.o. 46003061 489, Veľká Ida 911,70 €

-

88 Doppio s. r. o. 51272873 Višňové 377, Višňové 830,39 €

-

888 s.r.o. 50299522 Súľov - Hradná 131, Súľov - Hradná 9 157,07 €

-

8CMI s.r.o. 48333808 Komárov 130, Komárov 5 969,48 €

01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

909.services, s.r.o. 47596724 Pod traťou 927/3, Kežmarok 1 887,44 €

-

911 AUTOSERVIS, s.r.o. 50029738 Prievozská 18, Bratislava II 2 558,65 €

-

96 corporation s. r. o. 52279880 Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača 3 600,51 €

-

9601, s.r.o. 46780742 Jakobyho 19, Košice 170,45 €

-

9MM SLOVAKIA s.r.o. 36607894 Železničná 665, Brzotín 521,82 €

-

9nine, s.r.o. 46992219 Klasov 13, Klasov 6,88 €

-

A - XUS, spol. s r.o. 45396175 Dolná 6A, Banská Bystrica 879,01 €

-

A - Fin Slovakia spol. s r.o. 47177578 Pražská 2, Košice - Západ 723,78 €

-

A - SPOL 1, s.r.o. 51922789 103, Mengusovce 37,72 €

-

A - STUDIO s.r.o. 31396526 Trenčianska 53/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 47,19 €

-

A - Team security, a.s. 34136088 Miletičova 23, Bratislava 19 857,99 €

-

A - Z REAL spol. s r.o. 31355927 Nitrianska 5, Bratislava 484,04 €

-

A & E INTERNATIONAL, s.r.o. 36497827 Hraničná 8, Poprad -

03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008

A & J CONSULTING, s.r.o. 35914076 Tranovského 55, Bratislava -

12/2023

A & T Construction, s. r. o. 26866048 Pavlovova 2701/50, Ostrava Zábřeh -

09/2011

A Advisory spol. s.r.o. 36623903 Kráľovské údolie 22, Bratislava 34,60 €

-

A Class Studio - Material Solutions, s.r.o. 50892240 Námestie Mateja Korvína 2/0, Bratislava 1 652,82 €

-

A Class Studio, s. r. o. 46465073 Námestie Mateja Korvína 2, Bratislava 1 392,20 €

-

A DONASTAV s.r.o. 44067909 Farská 12, Nitra 2 973,30 €

-

A iné... s.r.o. 44702159 Vlárska 16/298, Trenčín 190,55 €

-

A JURA spol. s.ro. 46281932 Kukučínova 896/50, Prešov 1 349,01 €

-

A KERAMIKA CERSA, s.r.o. 44292040 Zámocká 3, Bratislava 3 837,95 €

-

A L U N A spol. s r.o. 31575277 Kirejevska 35, Rimavská Sobota 53 387,16 €

-

A m a n t e, n. o. 45740143 Lesná 911/34, Marcelová 13,84 €

-

A NIMRÓD, s.r.o. 36228338 Žabia ul. 1178/50, Gabčíkovo 3 295,50 €

-

A PRIORI s. r. o. 51433915 Fraňa Kráľa 994/16, Bratislava-Staré Mesto 70,77 €

-

A Project & Finance, j.s.a. 54349141 Kpt.Morávku 152, Veľký Slavkov 280,00 €

-

A S E, s. r. o. 50597701 Francisciho 3288/3, Poprad 3 082,80 €

-

A T A K, výrobné družstvo 00698113 Jarková 3126/4, Prešov 3 720,39 €

-

A Tankstelle s. r. o. 51934655 Cukrová 14, Bratislava 553,60 €

-

A-1 s.r.o. 46464964 Zvolenská cesta 5871, Banská Bystrica 2 529,32 €

-

A-AMB s.r.o. 46399909 Nám. A. Bernoláka 375, Námestovo 8 475,13 €

-

A-Bex s.r.o. 48062774 V. Žingora 97, Martin 134,59 €

-

A-Consulting, s.r.o. 48241792 Pekná cesta 19, Bratislava 1 359,53 €

-

A-DEMO, s.r.o. 36274321 Topoľová 1, Močenok 11 137,00 €

-

A-drax s.r.o. 52201597 Poštová 20, Želiezovce 62 769,85 €

-

A-DRIVE, spol. s r. o. 52027791 Bajkalská 45G, Bratislava II 445,83 €

-

A-GLASS Recycling s.r.o. 03836371 Kostelanská 2128, Staré Město 222,06 €

-

A-HORIZONT s.r.o. 46641602 Hlavná 1621/107, Gabčíkovo 2 022,72 €

-

A-JOKO Jozef Kosik - Tesársky servis 37303767 Malohontská 1538/37, Rimavská Sobota -

04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019

A-Logistics, s.r.o. 44200064 Hodská 358, Galanta 1 899,07 €

-

A-Man services s.r.o. 50854062 Martinengova 30, Bratislava -

11/2022

A-MONT GmbH, organizačná zložka 50266748 Skladová 2, Trnava 17 560,91 €

-