Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 26. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 19. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 22. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 22. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 22. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 126700

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 22. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 22. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 29. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 26. februára 2024 , ktorý zverejníme v 10. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 29. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 10týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (9. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 126700
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
3G Development, s.r.o. 35972190 Mickiewiczova 2, Bratislava 1 485,10 €

-

3G EXPRESS GROUP, a.s. 44945116 Na Priekope 37, Žilina 2 731,65 €

-

3G Shop s.r.o. 46998543 Kosorín 98, Kosorín 1 006,70 €

-

3JM, s.r.o. 50490630 Lucenkova 1222/14, Dolný Kubín 100,62 €

-

3K Solutions, s. r. o. 47553171 Domaniža 421, Domaniža 36 534,37 €

-

3K technologies s. r. o. 50749897 Miletičova 7, Bratislava II 16 112,66 €

-

3Limes s. r. o. 52932770 Masarykova 14, Košice- mestská časť Staré Mesto 15 940,15 €

-

3M Development spol. s r.o. 43820018 Mýtna 7, Bratislava 983,45 €

-

3M Stav s.r.o. 46876286 Zámocká 3, Bratislava 684,87 €

-

3MC,s.r.o. 47101342 V.Žingora 3876/69, Martin 145,74 €

-

3MT, s.r.o. 48037621 Dénešova 2, Košice Sídlisko KVP 6 518,84 €

-

3P GROUP s.r.o. 44256574 Matice Slovenskej 24, Prešov 4 111,22 €

-

3plex Club, k.s. 54167795 Palackého 103/33, Trenčín 10 118,61 €

-

3skáč, s.r.o. 47570512 Hlavná 13, Nižná Hutka 1 364,45 €

-

3trans s.r.o. 46617078 Rastislavova 14, Košice 1 461,92 €

-

3W Slovakia, s.r.o 36746045 Na Vinohrady 692/59, Trenčín 247,55 €

-

4 ANGELS s. r. o. 45991201 Hronské predmestie 5, Banská Bystrica 98,08 €

-

4 Better Life s. r. o. 53168046 Hlaváčiková 3106/26, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 68,70 €

-

4 concept, s. r. o. 46321578 Popradská 56/B, Košice 167,78 €

-

4 HP spol. s r.o. 31597386 ul. Prof. Sáru 5, Banská Bystrica 320,52 €

-

4 line security s. r. o. 36859591 Šamorínska 10, Bratislava 26 776,49 €

-

4 P&P Slovakia spol. s r.o. 35799315 Pri Suchom mlyne 9, Bratislava -

12/2023

4 zmysly, s.r.o 46689729 Jadranská 31/A, Bratislava 479,75 €

-

4AK s.r.o. 47767332 Sládkovičova 1, Nitra 361,50 €

-

4B plus, s. r. o. 50891863 Miloslavov 1246, Miloslavov 5 037,27 €

-

4builing s.r.o. 53947789 Dolná 467, Tešedíkovo 288,82 €

-

4FUN, s.r.o. 46143564 Pečnianska 8, Bratislava-Petržalka 289,59 €

-

4G a.s. 54582865 Lermontovova 911/3, Bratislava-mestská časť Staré mesto 4 181,48 €

-

4GROUP s. r. o. 53930941 Doležalova 3424/15, Bratislava - mestská časť Ružinov 5 492,08 €

-

4INVESTMENT s. r. o. 47697458 Jeruzalemská 1, Trnava 2 498,24 €

-

4M s.r.o. 53504593 Šporotová 515/19, Brusno 704,52 €

-

4Medica, s.r.o. 50054473 Veľká Okružná 17, Žilina 917,30 €

-

4Souls s. r. o. 52470857 Pod Juhom 7666, Trenčín 68,39 €

-

4T, s.r.o. 36434906 Kollárova 85/A, Martin -

10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011

4TU4 s.r.o. 46100032 V.Clementisa 30, Trnava 15 530,96 €

-

4Ureality s.r.o. 53637615 Budulov 95, Moldava nad Bodvou 1 245,37 €

08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

4V GROUP s.r.o. 47643153 Volgogradská 20, Prešov 659,98 €

12/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023

4you Reality EU s.r.o. 50617222 Jókaiho 1, Moldava nad Bodvou 166,08 €

-

5 stars security, s.r.o. 36584461 Sasinkova 26, Žilina 13 320,24 €

-

50 shades s. r. o. 52715027 Staré záhrady 285/3, Bratislava II 7 381,58 €

-

5CDI s.r.o. v likvidácií 36197882 Šebastovská 150, Košice - mestská časť Šebastovce 469,23 €

-

5elements, s.r.o. 44205155 J. Slottu 6466/11, Trnava 2 008,27 €

-

5th-DINER s.r.o. 50288997 Púchovská 12, Bratislava - mestská časť Rača 1 851,42 €

-

64 & One s.r.o. 47248211 Obchodná 39, Bratislava 25 548,57 €

-

66X s. r. o. 50797913 Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 5 475,70 €

-

6MM, s.r.o. 36481491 Špitálska 6, Prešov 792,37 €

-

6stars s.r.o. 52523381 Podnikateľská 1549/4, Košice - mestská časť Barca 226,50 €

-

7 DAYS CAFFE s.r.o. 52251951 J. Bodona 1649/10, Rimavská Sobota 93,94 €

-

7 Software s.r.o. 46870318 Viedenská 2652/14, Košice Ťahanovce 117,42 €

-

77 s. r. o. 52295761 Račianska 88 B, Bratislava III 7 111,56 €

-